marathi kavita in pdf format

marathi kavita in pdf format

परतून ये प्रिये...

 

का रुसलीस तू हे कधी न जाणिले मी

का हसलीस तू हे कधी न जाणिले मी

तुज्या स्तब्ध ओठांनी हि प्रेम गीत गायिले तू

तुज्या लुप्त लोचनांनी नव चैतन्य दाविले तू

दाटून कंठ येतो तुझी आठवण हि बिलोरी

विखरून बघ गेली तुझी स्वप्न हि रुपेरी

का छळतेस आज पुन्हा या एकांत सांजवेळी

देऊनी हि उजाळा हि रात्र अजाण काळी

येशीलकाग पुन्हा या एकांत चांदराती

भेटशीलनाग पुन्हा या आठवणी हि मज छळती

का गेलीस दूरदेशी का सापडेलनाग हा रस्ता

परतीची ओढ् तुझ्या खाशीलनाग या खस्ता

परतीची नसे वाट जाणतोग मी हे सत्य

कसे सांगू या मना जणू वाटतेची हे मिथ्य

परतून ये प्रिये मना या लागली ओढ आकंठ

छळनार ना कधी करशील ना हसू उदंड

 

 

मराठी कविता PDF फोरमटमध्ये : marathi kavita in pdf format ...

www.m4marathi.com/forum2/-marathi-kavita-in-pdf-format
Search Related to marathi kavita in pdf format. marathi chitra kavita · www.marathi kavita · marathi kavita.com · sad marathi kavita · marathi kavita jokes · marathi ...

More Posts Related to marathi kavita in pdf format

  • marathi chitra kavita
  • www.marathi kavita
  • marathi kavita.com
  • sad marathi kavita
  • marathi kavita jokes
  • marathi kavita wallpaper
  • marathi premachya kavita
  • marathi kavita mp3
  • marathi kavita folder
  • orkut marathi kavita