love poem marathi language

love poem marathi language

भावना तुझ्या शुद्ध असतील, तर
तीही त्यात वाहून जाईल
मनावर अमृत सरी झेलत
तीही त्यात न्हाहून जाईल..

विचार तुझा नेक असेल, तर
तीही तुझा विचार करेल
हृदयाच्या तिच्या छेडून तारा
सप्तसूरांचा झंकार उरेल..

आधार तुझा बलवान असेल, तर
तीही तूझ्या कवेत वाहील
मग, कितीही वादळं आलीत
तरी प्रित तुमची तेवत राहील..

 

love poem marathi language

love poem marathi language

love poem marathi language

love poem marathi language

More Posts Related to love poem marathi language

 • marathi kavita poem
 • marathi poems
 • marathi poem on
 • some marathi poems
 • great marathi poems
 • best marathi poems
 • marathi kavita poems
 • love poem marathi language
 • poems on love in marathi language
 • marathi poems love
 • 2013 m4marathi. All rights reserved.