aai poem in marathi

aai poem in marathi

aai poem in marathi

घर सुटतं पण आठवन कधीच सुटत नाही

जीवनात ''आई'' नावाचं पान कधीच मिटत नाही ,

सारा जन्म चालून पाय जेव्हा थकून जातात

शेवटच्या श्वासाबरोबर आई हेच शब्द राहतात...!!

 

aai poem in marathi

aai poem in marathi

More Posts Related to aai poem in marathi

  • aai kavita marathi
  • poem on aai in marathi
  • aai marathi poem
  • marathi poems on aai
  • marathi poem on aai
  • kavita marathi aai
  • kavita aai
  • aai kavita in marathi
  • aai poem in marathi
  • kavita on aai