aai marathi poem

aai marathi poem
 

सकाळी दोन धपाटे घालुन उठवते.. ती आई
उठवल्यावर आवडता नाश्ता समोर मांडते.. ती आई
नाश्ता नाही होतो तोच डब्याची चिंता सुरु करते.. ती आई
काय करीन ते घेउन जा म्हणताना सगळ आवडीचे करते.. ती आई
पदराला हात पुसत सांभाळुन जा म्हणते.. ती आई
परतीची आतुरतेने वाट बघत असते.. ती आई
आपण झोपत नाही तोवर जागी असते.. ती आई
आणि जिच्याशिवाय आपले आयुष्य अपूर्ण..
ती फ़क्त आईच..! ती फ़क्त आईच..!
 
aai marathi poem

 

More Posts Related to aai marathi poem

  • aai kavita marathi
  • poem on aai in marathi
  • aai marathi poem
  • marathi poems on aai
  • marathi poem on aai
  • kavita marathi aai
  • kavita aai
  • aai kavita in marathi
  • aai poem in marathi
  • kavita on aai